6.png
testy.jpg
1.png
2.png
Kremy do twarzy TEST
4.png
5.png
7.png
Krem_Hanukkah.png
KremHanukkah.png
Sephora-Dzien-Matki.png
previous arrow
next arrow
6.png
testy.jpg
1.png
2.png
Kremy do twarzy TEST
4.png
5.png
7.png
Krem_Hanukkah.png
KremHanukkah.png
Sephora-Dzien-Matki.png
previous arrow
next arrow
Shadow

Konkurs BIAŁY JELEŃ

Konkurs BIAŁY JELEŃ
 Konkurs trwał do od 01 lipca do 15 lipca 2012.
Wyniki konkursu. Nagrody otrzymali: Jana, Dominika.Sze, Ballentines, Greg, Bozena82, AnaKristina.
 
Nagroda: 6x zestaw Dla Niej "Biały Jeleń" (mydło w płynie z ekstraktem z owsa, szampon z naturalnym chlorofilem, żel pod prysznic z bursztynem) oraz mydło w płynie z ekstraktem z koziego mleka.

 

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest SGK Footnet - właściciel Serwisu www.testkosmetykow.pl.

2. W Konkursie mogą brać udział jedynie użytkownicy zarejestrowani w serwisie www.testkosmetykow.pl.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

4. Konkurs trwa od 01 lipca 2012 do 15 lipca 2012.

5. Nagrodą jest 6 zestawów kosmetyków Biały Jeleń. W skład jednego zestawu wchodzą: zestaw Dla Niej (mydło w płynie z ekstraktem z owsa - 300 ml, szampon z naturalnym chlorofilem -300 ml, żel pod prysznic z bursztynem – 300 ml) oraz mydło w płynie z ekstraktem z koziego mleka – 300ml.

5a. Jedna osoba może wygrać jeden zestaw wymieniony w punkcie 5.

5b. Fundatorem nagród w konkursie jest POLLENA Ostrzeszów właściciel marki Biały Jeleń.

6. Zgłoszenie do konkursu polega na:

- zalogowaniu do serwisu,

- przesłanie za pomocą formularza zgłoszeniowego odpowiedzi na dwa pytania: „Jakie produkty wchodzą w skład linii BIAŁY JELEŃ z kozim mlekiem?” oraz „Dlaczego chcesz wygrać zestaw kosmetyków BIAŁY JELEŃ?”.

7. Odpowiedzi ocenia jury, które wyłoni Zwycięzców. Decyzja jury jest ostateczna. Nagrodę – jeden zestaw kosmetyków Biały Jeleń - otrzyma 6 osób.

8. Wyniki zostaną ogłoszone w zakładce „Konkursy” do 22 lipca 2012.

9. Wyniki będą zawierać wskazanie Zwycięzców (linku do profilu).

10. Zwycięzcy zostaną również powiadomieni bezpośrednią wiadomością wysłaną do skrzynki e-mail przyporządkowanej do ich Profilu.

11. Warunkiem otrzymania nagrody jest wskazanie przez Zwycięzcę, do 7 dni od zakończenia konkursu, adresu korespondencyjnego, na który będzie wysłana – przesyłką pocztową – Nagroda określona w punkcie 5. Adres należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Jeśli Zwycięzca nie wskaże adresu korespondencyjnego, jury przyzna nagrodę kolejnemu uczestnikowi Konkursu, wybranemu spośród nadesłanych zgłoszeń. Nowemu Zwycięzcy zostanie wyznaczony nowy termin na spełnienie wymagania określonego w punkcie 11 niniejszego Regulaminu.

13. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne produkty.

14. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do publikowanych przez siebie treści.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności konsekwencje nieprawidłowego zgłoszenia i za brak możliwości odbioru nagrody przez Zwycięzcę z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy konkursu.

16. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursu, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

17. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

18. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

19. Administratorem danych jest Organizator, który przetwarza informacje dotyczące Uczestników - w celu realizacji konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym wysyłki nagrody, a także w celach dowodowych.

20. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

  • No video selected.

Skomentuj

Komentujesz jako Gość.