6.png
testy.jpg
1.png
2.png
Kremy do twarzy TEST
4.png
5.png
7.png
Krem_Hanukkah.png
KremHanukkah.png
Sephora-Dzien-Matki.png
previous arrow
next arrow
6.png
testy.jpg
1.png
2.png
Kremy do twarzy TEST
4.png
5.png
7.png
Krem_Hanukkah.png
KremHanukkah.png
Sephora-Dzien-Matki.png
previous arrow
next arrow
Shadow

Trendy pazurki!

Trendy pazurki!

Poznaj trendy w manicure tej jesieni!

Wypielęgnowane, zadbane, zdrowe paznokcie to niesamowity atut, element stroju i stylu. Pamiętajcie o tym, że aby lakier dawał naprawdę spektakularny efekt, niezbędna jest odpowiednia pielęgnacja paznokci. W końcu nie bez powodu mówi się, że dłonie są naszą wizytówką. Nie zapominajmy o oczyszczaniu paznokci, odsuwaniu skórek, piłowaniu i polerowaniu płytki, a także jej odtłuszczaniu przed wykonaniem manicure. Regularne nakładanie nawilżającego kremu, szczególnie teraz, gdy przed nami chłodniejsze dni, zaowocuje aksamitną gładkością skóry dłoni.

Wypielęgnowane? To czas na stylizację! Mamy kilka pomysłów:

Po pierwsze: poznaj najgorętsze trendy w stylizacji paznokci tej jesieni.

Po drugie: zestawienie lakierów i odżywek z pełnym opisem i recenzją.

 

Po trzecie: KONKURS! Zostań naszą testerką SEPHORA 3D Graphic Nails - nr 02 Outrageous Nails! Niesamowity efekt pikowanych paznokci!

KONKURS ZAKOŃCZONY! Testerką zostaje Anna Kaczor.

Gratulujemy!

 

 

 

 

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest SGK Footnet - właściciel Serwisu www.testkosmetykow.pl.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie. Każdy biorący udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu, a Uczestnik niepełnoletni potwierdza, że uzyskał zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.

4. Konkurs trwa od 12 października do 19 października 2013.

5. Zgłoszenie do konkursu polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

6. Nie wymaga logowania. Należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego.

7. Jedna osoba wygrywa produkt wskazany w punkcie 8.

8. Nagroda SEPHORA 3D Graphic Nails - nr 02 Outrageous Nails firmy SEPHORA. Jedna osoba może wygrać jeden produkt.

9. Fundatorem nagród w konkursie jest firma SEPHORA.

10. Zgłoszenia ocenia jury, które wyłoni Zwycięzcę. Decyzja jury jest ostateczna.

11. Wyniki zostaną ogłoszone w artykule "Trendy pazurki!" do 20 października 2013.

12. Wyniki będą zawierać wskazanie Zwycięzcy – Nazwę lub Nick podany w zgłoszeniu.

13. Zwycięzca zostanie również powiadomiony bezpośrednią wiadomością wysłaną do skrzynki e-mail.

14. Warunkiem otrzymania nagrody jest wskazanie przez Zwycięzcę, do 7 dni od zakończenia konkursu, adresu korespondencyjnego, na który będzie wysłana – przesyłką pocztową – Nagroda określona w punkcie 8. Adres należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15. Jeśli Zwycięzca nie wskaże adresu korespondencyjnego, jury przyzna nagrodę kolejnemu uczestnikowi Konkursu, wybranemu spośród nadesłanych zgłoszeń. Nowemu Zwycięzcy zostanie wyznaczony nowy termin na spełnienie wymagania określonego w punkcie 14 niniejszego Regulaminu.

16. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne produkty.

17. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do publikowanych przez siebie treści.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności konsekwencje nieprawidłowego zgłoszenia i za brak możliwości odbioru nagrody przez Zwycięzcę z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy konkursu.

19. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

20. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

21. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji konkursu. Podanie nazwy i emaila jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

22. Administratorem danych jest Organizator, który przetwarza informacje dotyczące Uczestników - w celu realizacji konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym wysyłki nagrody.

23. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

  • No video selected.