Arrow
Arrow
Shadow
ArrowArrow
Slider

Konkurs Zostań testerką fluidu „Make'up Art”

Konkurs Zostań testerką fluidu „Make'up Art”

Weź udział w konkursie i wygraj ekskuzywny fluid "Make'up Art" marki Dr Irena Eris!

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Otrzymaliśmy mnóstwo ciekawych wypowiedzi, dlatego wybór dwóch, był naprawdę trudny. Fluid przetestują:

Kingusiaaaczeq i Komiczka  Gratulujemy! :)

Dr Irena Eris to ekskluzywna marka kosmetyków.

W 2012 roku, jako jedyna polska marka, została przyjęta do grona europejskich członków Comité Colbert.

Comité Colbert to ekskluzywny klub założony w 1954 roku przez Jeana-Jacquesa Guerlaina. Wśród członków komitetu są m.in. Cartier, Chanel, Dior, Hermès, Hotel Ritz, Louis Vuitton, czy szampan Veuve Clicquot.


Odpowiedzi ocenia jury, które wyłoni 2. Zwycięzców, którzy otrzymają fluid „Make'up Art".

Konkurs trwa od 23 listopada do 9 grudnia 2012.

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest SGK Footnet - właściciel Serwisu www.testkosmetykow.pl.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie. Każdy biorący udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu, a Uczestnik niepełnoletni potwierdza, że uzyskał zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.

4. Konkurs trwa od 23 listopada do 09 grudnia 2012.

5. Zgłoszenie do konkursu polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

6. Nie wymaga logowania. Należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego.

7. Dwie osoby wygrywają produkty wskazane w punkcie 8.

8. Nagrody 2 fluidy „Make'up Art”. Jedna osoba może wygrać jeden produkt.

9. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Dr Irena Eris.

10. Zgłoszenia ocenia jury, które wyłoni Zwycięzców. Decyzja jury jest ostateczna.

11. Wyniki zostaną ogłoszone w zakładce „Konkursy” do 10 grudnia 2012.

12. Wyniki będą zawierać wskazanie Zwycięzcy – Nazwę lub Nick podany w zgłoszeniu.

13. Zwycięzca zostanie również powiadomiony bezpośrednią wiadomością wysłaną do skrzynki e-mail.

14. Warunkiem otrzymania nagrody jest wskazanie przez Zwycięzcę, do 7 dni od zakończenia konkursu, adresu korespondencyjnego, na który będzie wysłana – przesyłką pocztową – Nagroda określona w punkcie 8. Adres należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15. Jeśli Zwycięzca nie wskaże adresu korespondencyjnego, jury przyzna nagrodę kolejnemu uczestnikowi Konkursu, wybranemu spośród nadesłanych zgłoszeń. Nowemu Zwycięzcy zostanie wyznaczony nowy termin na spełnienie wymagania określonego w punkcie 14 niniejszego Regulaminu.

16. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne produkty.

17. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do publikowanych przez siebie treści.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności konsekwencje nieprawidłowego zgłoszenia i za brak możliwości odbioru nagrody przez Zwycięzcę z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy konkursu.

19. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

20. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

21. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji konkursu. Podanie nicka i emaila jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

22. Administratorem danych jest Organizator, który przetwarza informacje dotyczące Uczestników - w celu realizacji konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym wysyłki nagrody.

23. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

Skomentuj

Komentujesz jako Gość.